Archive for  June 2009

Home / June 2009
21 Posts

LP-Kandado

Ito ay isa sa pintuan papalabas sa tarmac ng Legazpi Airport sa Albay . Ito ay nakasarado at walang pasaherong makalabas sapagkat ang aming Cebu Pacific flight papuntang Maynila ay nadelay dahil sa masamang panahon. Kami ay naipit sa paliparan ng mahigit sa dalawa o tatlong oras yata sa kasagsagan ng promo ng Cebu Pacific na sila ang airline na “always on time”. Kamuntik na talaga kaming hindi makauwi ng di oras sapagkat pinahinto ang mga eroplanong papalabas ng Maynila. Akala ko ay magiging preso na kami sa airport. Habang naghihintay ay pinagpiyestahang kong kunan na lang ang Mayon na natatabunan ng ulap. Mabuti na lamang at mayroong eroplanong dumating at pinayagang magbiyahe pabalik ng Maynila. Hay salamat! Nakauwi din kaming mag-anak. Baka kung hindi ay gayahin ko si Bonifacio at maglabas na ako ng itak para punitin ang aking sedula, este tiket pala. ūüôā

Hapi lp mga kapatid!

Two icons in the entertainment industry have died.¬†Farrah Fawcett, 62, succumbed to anal cancer and died Thursday morning at St. John’s Health Center in Santa Monica. Michael Jackson, 50, died at UCLA Medical Center in Los Angeles and was believed to have suffered cardiac arrest. ¬†I remember growing up and watching Charlie’s Angels together with my dad and how Farrah’s hairstyle was a must have during that time. I also remember watching the Grammy’s with my dad and I remember a very young Michael Jackson singing ‘ I’ll Be There’ together with the Jackson 5. No MTV back then… just plain good ole music. I probably feel the loss as well because they were part of my growing years.

What is anal cancer anyway? According to Wikipedia : Anal cancer is a type of cancer which arises from the anus, the distal orifice of the gastrointestinal tract. It is a distinct entity from the more common colorectal cancer.

Symptoms of anal cancer include bloating and change in bowel habits, sporadic bright red rectal bleeding accompanied with uncontrollable itching at the opening of the anus, and low energy and fatigue. Women may experience lower back pain due to pressure the tumor exerts on the vagina, and vaginal dryness.

Anal cancer is most effectively treated with surgery, and in early stage disease (i.e., localised cancer of the anus without metastasis to the inguinal lymph nodes), surgery is often curative.

What is cardiac arrest? According to the American Heart Association :¬†Cardiac arrest is the sudden, abrupt loss of heart function. The victim may or may not have diagnosed heart disease. It’s also called sudden cardiac arrest or unexpected cardiac arrest. Sudden death (also called sudden cardiac death) occurs within minutes after symptoms appear.

The most common underlying reason for patients to die suddenly from cardiac arrest is coronary heart disease. Most cardiac arrests that lead to sudden death occur when the electrical impulses in the diseased heart become rapid (ventricular tachycardia) or chaotic (ventricular fibrillation) or both. This irregular heart rhythm (arrhythmia) causes the heart to suddenly stop beating. Some cardiac arrests are due to extreme slowing of the heart. This is called bradycardia.

Other factors besides heart disease and heart attack can cause cardiac arrest. They include respiratory arrest, electrocution, drowning, choking and trauma. Cardiac arrest can also occur without any known cause.

Brain death and permanent death start to occur in just 4 to 6 minutes after someone experiences cardiac arrest. Cardiac arrest can be reversed if it’s treated within a few minutes with an electric shock to the heart to restore a normal heartbeat. This process is called defibrillation. A victim’s chances of survival are reduced by 7 to 10 percent with every minute that passes without CPR and defibrillation. Few attempts at resuscitation succeed after 10 minutes.

My father suffered a cardiac arrest and passed away in 2007. It is not an easy thing to lose someone you love dearly. I have moved on since then but I cannot say that the pain has left. It is as potent today as it was back then. Nevertheless, we all have one life to live. Live deep. Live deliberately. Live life. Live.

If you haven’t been in on it yet, you can still catch up and join Jessica Sprague’s birthday bash at jessicasprague.com. Lots of fun challenges and daily freebies are in store for you. I finally had the guts to join in on the fun and guess what – my layout got featured in their blog! I joined the Movie Mania challenge and I used the Forrest Gump poster as inspiration. Here’s what I posted in the gallery :

credits : Amanda Taylor wordart – Composure add-on kit

You can read about it in Jessica’s blog:¬†http://www.jessicasprague.com/

(just look for the birthday bash 4 post)

TFL!

LP – Dito Lang.

Dito lang sa isla ng Pan-ay matatagpuan ang pinakamalaking kampana sa Asya. Sa sobrang laki nya at sa sobrang kitid din ng kampanaryo ay di ko ito makunan nang buo. Mga bahagi lamang nya at ang mga salitang nakasulat sa bukana ng kampanaryo na nagsasaad na siya nga ang pinakamalaking kampana sa Asya. Ito ay mga kuha ko ng kami ay umuwi sa Capiz (probinsya ng pamilya ng aking kabiyak) noong isang taon.

Simbahan ng Pan-ay

sa harap ng simbahan

sa bukana ng kampanaryo

sideview ng kampana

pansinin nyo ang kalembang kumpara sa kampana sa likod

eto ang  isa pang view.

Makisali na sa mga litratistang Pinoy dito:

My kids were arguing with each other about some ridiculous nitpicky thing at breakfast today and it was getting out of hand. I sort of blew my fuse and put my foot down. I told them they had to write down 100 things to be grateful for and 100 things they were not happy about.  Halfway into it, my son told me that one whole sheet of paper was not enough to fit all that. He had written the things he was grateful for on one side and on the other, the ones he was not.

I thought it was a perfect teachable moment for him to choose how to view life. We all have our daily struggles in life, the weight of which depends relatively on how we see them. This is not to say that our struggles are negligible and the pain is not valid. I would surmise to think that it depends on how you see the big picture.

At this point, I told my son that this was what I wanted him to know. I told him that he could view life either half-empty and look at all the bad things, or he could also look at life half-full, where life is full of possibilities and hope. Even before I could finish my point he said it was just like being Squidward. I said yes. By this time he had already written down so many things to be grateful for and the argument at breakfast was a thing of the past. He had gone off to play with his sister again. Intermittently, they come back hugging me, giving me little “I love you, mom” notes and scribbles seemingly content with their little lives.

How about you, which Bikini Bottom character are you? Sponge Bob, Squidward or Patrick?

(warning : please be advised that there are graphic scenes)

The tragedy is increasing as we follow the events that are ongoing in Iran today. This video is heartbreaking to watch… My heart goes out to her family and relatives. We know an Iranian friend who has since left the country before all this began. This person wanted to stay for noble reasons but because of circumstances concerning safety and security, the family had to leave. We had been praying for this family and God saw them through. It makes me ponder the goodness of God upon them and how He spared them from all this. But what about the rest who are living in the country? We will continue to pray for them and may the will of God prevail upon their nation.

Mark 11:17
And as he taught them, he said, “Is it not written: ” ‘My house will be called a house of prayer for ALL NATIONS

Please say a prayer for Iran. Have a blessed week everyone!

THE COMPANY OF ACTS MANILA together with the advanced classes from ICA and VCIS:

(Music : Vivaldi/ Violin Concerto In G Minor, Op. 8/2, RV 315, “The Four Seasons (Summer)” – 3. Presto)

These are shots I took during the Technical Dress Rehearsal and the actual show of “Noah’s Ark and other ballets” held at the CCP Little Theatre last May 2009. I turned them into my first youtube video.

Special thanks to : Ms. Chelo B. Gemina, Artistic Director of The Company of Acts Manila. (accepting corporate dance engagements and collaborative artistic projects)

Comments are welcome.

TFL!

Bawat linggo ng LP na hindi ako nakakalahok naitatanong ko sa aking sarili kung imposible ba ito. LOL Salamat na lamang at ang aking mga proyekto ay tapos na at puede na ako ulit sumali ng mas madalas. Sa wakas eto na ang aking lahok para sa linggong ito sa temang:

IMPOSIBLE BA ITO?

(ang mga litrato sa itaas ay kuha sa tabi ng Manila Ocean Park – Manila Bay, ironic di ba? )

Nakalulungkot isipin at nakapanghihinayang talaga na ganito ang nangyayari sa ating kapaligiran. Napakayaman ng ating bansa kung yamang kalikasan din lang ang pag-uusapan subalit napakapobre ng ating mentalidad pagdating sa pangangalaga nito. Lahat ng ito ay kagagawan ng ISA. Isang supot, isang balot ng kendi, isang patpat ng pisbol, isang walang pakialam na tao. Pagsamasamahin natin ang bawat ISA na iyon, ganito ang ating kahahantungan.

Kawawa naman ang susunod na henerasyon. Baka manahin na lang nila ang isang buong dagat ng basura at kakarampot na tubig. Imposible ba itong bigyan ng solusyon? Palagay ko hindi. ISA lang naman ang kailangan di ba? Isang bata. Isang matanda. Isang mayaman. Isang mahirap. Isang may pinag-aralan. Isang mangmang. ISAng taong may pagmamahal at pagmamalasakit para sa ating bayan na ibubulsa ang maliit na basura at itatapon sa tamang basurahan. Alam ko ikaw yun kaibigan.

Hapi LP mga kapatid!

…. while sitting down. Impossible? No. Doable? YES! I used to have firm, well-defined arms until about a few years ago. ¬†Then, I started noticing that they were becoming big and eventually flabby, giving in to the force of gravity. ¬†Whenever I raised them,¬†they looked like oversized turkey necks flapping in the air. Ugh! Not too flattering if you wear a sleeveless top, right? Honestly, it’s depressing. I am not one of the courageous ones who can wear a tank top and just let it all hang.

So I scoured around the net for free tips on how to solve my problem. Some of them were just trying to sell me a video after a free trial while others were the tried and tested personal trainor stuff. I couldn’t do both. Between homeschooling, household chores, digiscrapping commitments, and my part-time graphic layout stuff, I just don’t have the time to squeeze it between all that. I needed something that I could do while I was doing all the stuff I needed to do.

Then, I read an article online (I’m sorry I forgot where… out of the many I have read in my desperate pursuit of flab-free happiness) that listed a few exercises that seemed doable to me. I tried it and tweaked it a bit to fit my daily routine like washing the dishes, sitting down in front of the computer, watching the news, daydreaming about a Las Vegas hotels getaway (cough cough), and guess what, I’m starting to see results!

Here’s what I’ve been doing so far:

  1. Raise your hands to chin level and make a fist.
  2. Punch 20 times in front of you with your right.
  3. Punch 20 times in front of you with your left.
  4. Punch 20 times diagonal across to the left with your right.
  5. Punch 20 times diagonal across to the right with your left
  6. Raise your elbows to chin level, bring them to the front and squeeze them together for twenty counts.
  7. Repeat these steps wherever you are, whatever you’re doing as long as people don’t look weirdly at you.

Of course, it does help a lot if you eat healthy and choose what you stuff yourself with. I’ve been on a one-meal-a-day fast so I think that made it a bit faster. Who knows I might dare to go sleeveless in the next few weeks. LOL

As with all exercises, consult with your physician before you do the above. Here’s to flab-free arms for all of us!

I don’t know if I’m alone in this thing but reminding my eldest son to brush his teeth is a daily tug-of-war. Although he does do it when I remind him to, he doesn’t do it well and now his teeth have a yellowish tint to it already. I inspect his teeth all the time to see if there are any food particles left near the gum and in his molars. His baby teeth have fallen out already more than a few months ago and he is sporting his “hammy look” with his two front teeth sticking out like Bugs Bunny. A regular checkup at the dentist’s office is certainly a must and I’m glad we don’t have to go all the way to a Plano Dentist in Texas just to do that. We found one in our church and the kids really like her and are not scared of her and that definitely is a good thing.

Our lifestyle is ever evolving. As a family, we are transitioning into a more fast-paced routine because dh and I have taken on new things while we increase the extra-curricular activities of our kids. Ever since they started ballet class (yes, both my kids-boy and girl) and dh started teaching in De Lasalle and College of St. Benilde this term our schedules have become so volatile. We’ve had to work around time constraints and travel time considerations just to fit all these. It’s a good thing that we are a homeschooling family so we can take our “school on the go” anytime, anywhere. I’m not quite there yet but I think we will be needing a laptop or probably a netbook especially for the kids so that it’s a bit more convenient for all of us (especially mom and dad who have to lug around those books once the little hands get tired). In fact I checked out this Sony Vaio laptop at Buy.com to see if the specs will fit our needs. Hopefully, when the budget permits we will be able to have all the resources we need to support this lifestyle.

Sony VAIO NS290J/W Notebook

I’d like to say thanks to Kate Hadfield who dropped by my blog and brought to my attention that my comments section was not working. I recently updated my wordpress version and doing so necessitates one deactivating ALL wordpress plugins and reactivating after the upgrade. I think I made a mistake reactivating one comment plugin that made the site a little wonky. I fixed it up and hopefully all’s well with my site.

On to other things, I was chatting with my niece the other day (actually, graveyard time) and she wanted my opinion regarding a few cell phone models she was looking at. I liked one in particular because of the high memory capacity (it included a micro sd external memory aside from the phone memory) and it also had a usb slot which can be quite helpful when downloading stuff on your phone. I don’t know if she has decided already but hopefully she will find a unit that matchers her needs.

Another thing that I did was update my odesk account and I took a couple of tests as well. Thankfully, I was happy with the results. Check out my little badges below. Pretty neat, huh? ¬†I haven’t gotten any jobs over there yet but hopefully I will in the near future.

Be back for more in a bit!

oDesk Certified English (Sentence Structure) Expert

oDesk Certified English Spelling (U.S. Version) Professional

Nope not 2.8 yet but there is wisdom in looking before you leap. ¬†Nevertheless the site has been updated from 2.5 somethin’-somethin’ to 2.6.5. I’m still trying to find out what’s new but special thanks to Ms. Amore for hosting my site and helping me update it. Salamat, sis!

This is sort of a late post but I just want to post it anyway. I don’t get to post my layouts in the galleries that much nowadays only if I have a few minutes to browse around. ¬†I posted this layout in my Catscrap gallery and I was surprised to know that Kate Hadfield left a comment that it was chosen to be featured in the Gallery Standouts blog. I was thrilled! GSO is one of my favorite go-to sites whenever I need a little inspiration fix and I’m well… for lack of a more eloquent word, I’m just plain happy! I took this photo at The Fort with my trusted Oly a couple of years ago. The lighting wasn’t that good during that time but thank God for digital cams and my 2gig compact flash memory, right? Unlimited deletes hahaha.

So here it is:

You can read about it here:

http://gallerystandouts.com/view.php/article/4298/finger-pointing-june-7

This layout is also featured in The Daily Scrapper Issue 08. Check out the back issues for  lots of good reads.

(layout credits : Ida and Gabi’s It’s a girl thing available at Catscrap.com)

TFL!